تاجیک: نفرین بر زمانه

نفرین بر زمانه
شعر: جهانبخش مهموری
آهنگ: غلامرضا مرادی
خواننده: [امان‌الله] تاجیک

error: Content is protected !!