پروا: نامه‌رسون

نامه‌رسون
شعر: خسرو هوشمند لنگرودی
آهنگ: فتح‌الله ریاحی
خواننده: پروا

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *