عارف: عشق تو نمی‌میرد

عارف عشق تو نمی میرد

عشق تو نمی‌میرد
شعر: شهرام [علیرضا طبایی]
آهنگ: جمشید زندی
خواننده: عارف

بگذر ز من ای آشنا
چون از تو من دیگر گذشتم
دیگر تو هم بیگانه شو
چون دیگران با سرگذشتم

می‌خواهم عشقت در دل بمیرد
می‌خواهم تا دیگر
در سر یادت پایان گیرد

بگذر ز من ای آشنا
چون از تو من دیگر گذشتم
دیگر تو هم بیگانه شو
چون دیگران با سرگذشتم

(کوته کُنم این قصه‌ی بیهوده را
کی عشقِ تو سازد رها جان مرا)

هر عشقی می‌میرد
خاموشی می‌گیرد
عشق تو نمی‌میرد
باور کُن بعد از تو دیگری
در قلبم جایت را نمی‌گیرد

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *