عارف: شاید بیاید

شاید بیاید
شعر: شهرام
آهنگ: جمشید زندی
خواننده: عارف
(گروه گلدن‌رینگ)

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *