امیر رسایی: کوه به کوه نمی‌رسه (نامه)

کوه به کوه نمی‌رسه (نامه)
شعر: کریم محمودی
آهنگ: پرویز غیاثیان
خواننده: امیر رسایی