حمیرا: با دلم تو همزبونی

با دلم تو همزبونی
شعر: هما میر افشارآهنگ: پرویز یاحقی
خواننده: حمیرا

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!