نصرت کریمی: برای فاطی (ترانه فیلم)

برای فاطی
شعر: جعفر پورهاشمی
آهنگ: جعفر پورهاشمی
خواننده: نصرت کریمی
ترانه فیلم: حسن سیاه

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!