پوران: گل پژمرده شهر پاییزی

گل پژمرده شهر پاییز
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: پرویز اتابکی
خواننده: پوران شاپوری

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!