ویگن: درو

درو
شعر: [سیروس] آرین‌پور
آهنگ: [عطاالله] خُرم
خواننده: ویگن

خوشه‌های کاکل طلایی
زری‌پوشای خدایی
بگین با دلبر من
نگین انگشتر من
چقدر سخته جدایی

خوشه‌های گندم دسته، دسته، دسته، دسته
جونم به جون‌تون بسته، بسته، بسته، بسته

شاخ گلم، برگ هلم
جون دلم، حبه نباتم
نیشکرم، نقلِ تَرم
تاج سرم, آب حیاتم

یکی یک دونه‌ی من
عزیز دردونه‌ی من
دلم بونه‌ی تو داره
هوای خونه‌ی تو داره
چراغ خونه‌ی من

میام خونه‌ت خسته، خسته، خسته، خسته
دلم به مهر تو بسته، بسته، بسته، بسته

شاخ گلم، برگ هلم
جون دلم، حبه نباتم
نیشکرم، نقلِ تَرم
تاج سرم, آب حیاتم

بیا تا مثل بلبل
روی برگای سنبل
میون شاخه‌ی گل
در این دور و زمونه
ببندیم آشیونه

* * *
کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *

error: Content is protected !!