عهدیه: جیزه جیزه (ترانه فیلم)

جیزه، جیزه
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: حسین واثقی
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: اوستا کریم، نوکرتیم

error: Content is protected !!