آغاسی: لیلی

لیلی
شعر: بامداد جویباری
آهنگ: محمود حجازی
خواننده: نعمت‌الله آغاسی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!