عارف: بیا دستی برآریم

بیا دستی برآریم
شعر: عبدالله الفت
آهنگ: حسن لشگری
خواننده: عارف

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!