عارف: چهره عشق

چهره عشق
شعر: [ابوالقاسم] زارعی
آهنگ: حسن لشگری
خواننده: عارف

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!