بیژن مفید: کوتی و موتی (کانون پرورش فکری)

بیژن مفید کوتی و موتی

«کوتی و موتی»
نویسنده و کارگردان: بیژن مفید
موسیقی متن: کامبیز روشن‌روان
طرح و نقاشی: مصطفی اوجی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

با صدای:
کوتی: فریده صابری
موتی: نیما گرگین
پدر کوتی: رضا رویگری
مادر کوتی: هنگامه یاشار
پدر موتی: سیروس ابراهیم‌زاده
مادر موتی: آذر دانشی
نقش الاغ: بهمن مفید
نقش گاو: رضا ژیان

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!