علی‌اکبر صادقی: رخ (کانون پرورش فکری)

علی اکبر صادقی رخ

رخ
کارگردان: علی‌اکبر صادقی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۳

تخته شطرنج تنها شاهد وقایع است. مهره‌های شطرنج به حرکت در می‌آیند و این ادامه می‌یابد تا تخته شطرنج خالی می‌شود و تنها دو مهره باقی می‌ماند. بازی ادامه پیدا می‌کند تا . . .

 

رخ
سناریو: ابراهیم فروزش
طراح و کارگردان: ابراهیم صادقی
دستیار کارگردان: نازنین سبحانی
نقاشان: فریده آذر بال / هایده حریری / مریم صادقی
طراحان فنی: عزیز شعبانی / سودابه آگاه / مینا بهیزاد / احمد عربانی
فیلمبردار: محمد فیجانی
دستیار فیلمبردار: مهدی سماکار
صدا و تدوین: هرایر
موسیقی: اسفندیار منفردزاده
۳۵ میلیمتری ـ رنگی
مدت: ۱۰ دقیقه و ۳۱ ثانیه

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!