پوران: گل پونه کرده

گل پونه کرده
شعر: سیمین بهبهانی
آهنگ: صحرا نورد
خواننده: پوران شاپوری

error: Content is protected !!