علی نظری: دلم می‌خواد

دلم می‌خواد
شعر: شکوفه
آهنگ: سعید مهناویان
خواننده: علی نظری

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!