علی نظری: دلم می‌خواد ـ خیال او (جلد صفحه)

دلم میخواد ـ خیال او
علی نظری
(آپولون)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
علی نظری ـ دلم میخواد
علی نظری ـ خیال او

* * *

error: Content is protected !!