بهمن مفید ـ پریوش: مگه ما دل نداشتیم (ترانه فیلم)

مگه ما دل نداشتیم
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: منوچهر گودرزی
خوانندگان: بهمن مفید و پریوش
ترانه فیلم: رقاصه

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!