عارف: دروغه (ترانه فیلم)

عارف دروغه

دروغه
شعر: امان منطقی
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: عارف
ترانه فیلم: بابا نان داد

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!