منوچهر سخایی: چشم به راه

چشم به راه
شعر: وحید [ادیبی]
آهنگ: کامبیز مژدهی
خواننده: منوچهر سخایی