عارف: خطا

خطا
شعر: حسین سرفراز
آهنگ: عطاالله خرم
خواننده: عارف