عارف: ای شانس بسوزی (ترانه فیلم)

ای شانس بسوزی
شعر: جهانبخش پازوکی
آهنگ: جهانبخش پازوکی
خواننده: عارف
ترانه فیلم: بزن بریم دزدی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!