دنی بنیادی: عشق من آهسته بگو

عشق من آهسته بگو
شعر: کریم فکور
(The Godfather)
تنظیم آهنگ: هاملت میناسیان
خواننده: دنی بنیادی

نمونهٔ فارسی‌شدهٔ ترانه‌های مشهور

* * *