الهه: گلریز

الهه گلریز

گلریز
شعر: [مصطفی جباریان]
آهنگ: [عباس] شاپوری
خواننده: الهه

گلریز بهار دیدنیه یار
آلاله‌هاش چیدنیه یار
تنگِ غروب كنارِ چشمه
نون و پونه خوردنیه یار

چرا رودربایستی کُنیم لیلا جون
یک بوس بده آشتی كنیم لیلا جون

قربونتم لیلا جون
حیرونتم لیلا جون
مجنونتم لیلاجون

چشمه‌ی ده آبش زلال، سرد و شیرین، لیلا
از كوچه‌باغ راهش كوتاه، عشق آفرین، لیلا

لیلا بده بوسه تیر نگاه تو
ای من به قربون چشم سیاه تو

* * *