منوچهر سخایی: نامزدی

نامزدی
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: کامبیز مژدهی
خواننده:‌ منوچهر [سخایی]

یاد و خاطره‌ای از منوچهر سخایی

* * *