حمیرا:‌ شهنشاها (گلهای ۴۴۸)

شهنشاها
گلهای رنگارنگ ۴۴۸
شعر: رهی معیری
آهنگ: [علی] تجویدی
خواننده: حمیرا