امیر رسایی: وسوسه

وسوسه
شعر: سعید دبیری
آهنگ: محمود قراملکی
خواننده: امیر رسایی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!