الهه: آتش به جان شمع فتد

آتش به جان شمع فتد
شعر: کریم فکور
آهنگ: جواد لشگری
خواننده: الهه

error: Content is protected !!