دلکش: چشمان مست تو

دلکش چشمان مست تو

چشمان مست تو
شعر: ؟
آهنگ: نیلوفر [دلکش]
خواننده: دلکش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *