امیر رسایی: تنگ بلور

تنگ بلور
شعر: کریم فکور
آهنگ: محمود قراملکی
خواننده: امیر رسایی

error: Content is protected !!