دلکش: تنهایی

تنهایی
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: جواد لشگری
خواننده: دلکش

error: Content is protected !!