جمال وفایی: گرفتار

گرفتار
شعر: [نوذر]‌ پرنگ
آهنگ: [حسین] صمدی
خواننده: جمال وفایی

نوذر پرنگ، از «اسب سُم طلا» تا «کلاغ پر سیاه»

* * *

error: Content is protected !!