گوگوش: مجموعه ترانه‌ها (آهنگ روز ۷)

مجموعه ترانه‌ها (آهنگ روز ۷)
خواننده: گوگوش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!