گوگوش:‌ بهترین‌ ترانه‌هایش ـ ۷ (جلد صفحه)

گوگوش و بهترین ترانه‌هایش ـ ۷
گوگوش
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گوگوش و بهترین ترانه‌هایش (۷)

* * *

error: Content is protected !!