گوگوش: مجموعه ترانه‌ها (امپریال) ب

مجموعه ترانه‌ها (امپریال)
خواننده: گوگوش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *