گوگوش: مجموعه ترانه‌ها (امپریال) الف

مجموعه ترانه‌ها (امپریال)
خواننده: گوگوش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!