گوگوش: قالیباف (ترانه فیلم)

قالیباف
شعر: نظام فاطمی
آهنگ: [شهرام] شاهوردی
خواننده: گوگوش
ترانه فیلم: قصاص

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!