کار و کسب (مشاغل) در ترانه‌های ایرانی

مجسمه زن و مرد کشاورز داریوش صنیع زاده

«ترانه‌های کار» نزد همهٔ اقوام و در فرهنگ هر ملتی وجود دارد. از برده‌های سیاهپوستی که در آمریکای سالهای دور با خواندن آوازهای جمعی در مزرعه‌های پنبه کار می‌کردند تا خوشه‌چینان و دروگران، یا آواز شالیکارهای خودمان در همهٔ این سالها.

در جعبهٔ موسیقی این صفحه اما ترانه‌هایی را که خواهید شنید جدا از آن «ترانه‌های کار» است که گفتیم. در واقع این ترانه‌ها به شکلی « مشاغل مختلف در ایران» را معرفی می‌کند و گمان نکنم در موسیقی و ترانه‌های اقوام و ملت‌های دیگر به این گستردگی و تنوع باشد. از افسر راهنمایی و رانندگی و آتش‌نشان، تا کلیدساز و چینی‌بندزن و فال‌بین و لبو فروش و آب‌زرشکی! شما هم اگر نمونه‌های سراغ دارید بفرستید تا به این مجموعه اضافه شود.

error: Content is protected !!