آلیس الوندی: بگذر از دل (ترانه فیلم)

بگذر از دل
شعر: [اسماعیل نوری‌ علاء]
تنظیم آهنگ: اسفندیار منفردزاده
خواننده: آلیس الوندی
ترانه فیلم: یک زن، یک مرد

در بارهٔ «اسفندیار منفردزاده» در این سایت:

یادمان هفتاد سالگی «اسفندیار منفردزاده»

* * *

error: Content is protected !!