دلکش:‌ به‌به چه خوشگله!

به‌به چه خوشگله
شعر: [مهدی] سهیلی
آهنگ: مجید وفادار
خواننده: دلکش

error: Content is protected !!