فریدون فرخزاد: پدر عشق بسوزد

پدر عشق بسوزد
شعر: اکبر آزاد
آهنگ: پرویز غیاثیان
خواننده: فریدون فرخزاد

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *