جمال وفایی: بلوطی چشم

بلوطی چشم
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: مسعود حسن‌خانی
خواننده: جمال وفایی

error: Content is protected !!