حسن شجاعی: آدما

حسن شجاعی آدما

آدما
شعر: اکبر آزاد
آهنگ: اکبر آزاد
خواننده: حسن شجاعی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *