جمال وفایی: من تو رو تنها می‌خوام

جمال وفایی من تو رو تنها می خوام

من تو را تنها می‌خوام
شعر: فخری گلکار
آهنگ: جواد لشگری
خواننده: جمال وفایی

error: Content is protected !!