ایرج مهدیان: هوس

هوس
شعر: بامداد جویباری
آهنگ: کیومرث سلیم‌پور
خواننده: ایرج مهدیان