گوگوش: مست مستم کن ـ شاپرک کوچولو (جلد صفحه)

ترانه‌های فیلم «همای سعادت»
(آهنگ روز)

این ترانه‌ در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
شاپرک کوجولو: گوگوش

* * *

error: Content is protected !!