گوگوش: شاپرک کوچولو (ترانه فیلم)

شاپرک کوچولو
شعر: شهیار قنبری
خواننده: گوگوش
ترانه فیلم: همای سعادت

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!