هایده: بگو چکنم (گلهای رنگارنگ ۵۴۰)

هایده بگو چکنم

بگو چکنم
(گلهای رنگارنگ ۵۴۰)
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: علی تجویدی
خواننده: هایده

گر نمی‌دانی بدان غم در دلِ تنگم خانه کردهکس نکرده با دلم کاری که غمِ جانانه کرده

خود تو دانی و دلِ من کز تو غم شد حاصلِ منگرچه در هر محفلی ای فتنه مرا دیوانه خواندیگر نمی‌دانی بدان عشقِ تو مرا دیوانه کرده

عشق تو را در سینه‌ام با خونِ دل پرورده‌اماز بی‌وفایی‌های تو در کوی جنون ره بُرده‌ام
اکنون که بی‌جُرم و گنه سوزانده ما راای دل مکُن بهر خدا با او مُدارا

کنون که امیدی به سینه ندارم
بگو چه کنم؟ بگو چه کنم؟اگر دل خود را به او نسپارمبگو چکنم؟ بگو چکنم؟
بگو چکنم؟
* * *

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!