فرشته: دیگه دنبالم نیا

دیگه دنبالم نیا
شعر: آذر صراف‌پور
آهنگ: بزرگ لشگری
خواننده: فرشته

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!